Proč a pro koho

Město není šedivý labyrint plný hluku a prachu – město je rozmanité místo plné lidí
a příležitostí pomáhat tam, kde je potřeba.

  • Chceme podporovat ty, kteří to opravdu potřebují!
  • Vaše podpora je pro nás důležitá.
  • Nebuďme lhostejní k věcem, které se nás úzce dotýkají a máme strach z jejich neznáma.
  • Podpořme ty, kteří nemají takové štěstí, jako my.

Chceme probudit zájem obyvatel o jejich město a dění kolem nich. Po povedeném nultém ročníku benefice, připravujeme na rok 2018 ročník první 🙂


BENEFIČNÍ KONCERT


pro sdílení svých pocitů, setkávání i zábavu a hlavně na podporu těm,
kteří to potřebují.

V letošním 1. ročníku 2018 podpoříme z vybraných finančních prostředků:

Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú. PAHOP, Uherské Hradiště (k zakoupení rehabilitačních pomůcek)
a Cantes Brno z.p.s.. (na podporu canisterapie)