Naši patroni

Děkujeme všem, kteří nás podorují a spolupracují s námi.

Záštita nad beneficí 2018:

IVO VALENTA
Senátor Parlamentu
České republiky

PAHOP
Zdravotní ústav paliativní
a hospicové péče, z.ú.,

Uherské Hradiště

CANTES
Brno z.p.s..

Mediální patroni 2018:

 

Grafická, webová a tisková propagace:

Patroni, kteří přispěli finančním darem: