Co je Canisterapie

Canisterapie

Canisterapie je pozitivní až léčebný kontakt psa a člověka. Existuje více definic canisterapie, jejich společným rysem však je, že pracuje s pozitivním vlivem psa na stav klienta, zejména psychický ale také fyzický. „Pouhou přítomností dokáže pes vyvolat dobrou náladu a kde nechybí dobrá nálada, jde i uzdravování zpravidla lépe.“

Jak canisterapie pomáhá?

Canisterapie lze využít jak ke zklidnění a soustředění tak i k aktivizaci klientů. Jejím prostřednictvím lze působit i přímo na fyzický stav klienta, zejména během polohování, při kterém využíváme vyšší tělesné teploty psa, než je teplota člověka a také pravidelných pohybů psího těla při dýchání.

Mezi základní metody, které jsou v canisetrapii používány patří

  • AAA (Animal assisted activities) – aktivity za přítomnosti, či asistence zvířete/psa, který zde působí především jako aktivizační a motivační prostředek.
  • AAE (Amimal assisted education) – vzdělávací aktivity za přítomnosti či asistence psa
  • AAT (Animal assisted therapy) – terapie/léčba za přítomnosti či asistence zvířete /psa
  • AACR (Animal assisted crisies respons) – krizová intervence za přítomnosti či asistence zvířete/psa

Canisterapie příznivě působí v mnoha oblastech

  • citových schopností (hlazení,mazlení, komunikace se psem,…)
  • rozumových schopností (cílená hra, rozšiřování slovní zásoby,…)
  • pohybových schopností (jemná a hrubá motorika, házení míčků,…)
  • relaxace (vliv na psychiku, duševní rovnováhu klienta,…)

Canisterapie může probíhat formou individuální canisterapie s jedním klientem, skupinové canisterapie, nebo pobytové canisteprapie. Nejvíce je využívána individuální a skupinová forma.

Patříme pod organizaci Cantes Brno z.p.s.

  • V oblasti Brna a Jižní Moravy působí Cantes již přes deset let. V současnosti má skupina kolem padesáti aktivních canisterapeutických týmů, které pravidelně navštěvují klienty v různých zařízeních.
  • V naší organizaci provádíme canisterapii na základě dobrovolnictví, to znamená, že si za výkon canisterapie naši členové neúčtují peníze a vykonávají ji ve svém volném čase.

Než se přihlásíte se svým pejskem

Canisterapie není jen složená zkouška!!!

Než se pustíte do přípravy ke zkouškám, je důležité si odpovědět na otázku, zda se chcete canisterapii skutečně věnovat a proč.

Jde-li Vám pouze o splněnou zkoušku do sbírky, pak ušetřete sebe i nás ztraceného času. Stejně tak, pokud si chcete canisterapií vydělávat. Jestliže Vás k nám přivedly ušlechtilejší pohnutky jako touha pomáhat a uspokojení z rozdávané radosti druhým, pak jste tu správně.

Zodpovědnost, pravidelnost, volný čas..

Canisterapie je vykonávána zpravidla v dopoledních hodinách, zřídkakdy i odpoledne. Canisterapeuté se jí věnují ve svém volném čase, mimo pracovní dobu, dochází ke klientům pravidelně, několikrát do měsíce, třeba i každý týden. Je třeba si uvědomit, že canisterapie není jako kynologický sport. Nehoníme se za výkony nebo množstvím klientů a její výsledky jsou těžce měřitelné, mnohdy je nám odměnou jen úsměv klienta nebo jeho dobrá nálada. Canisterapie je o vnitřním přesvědčení, že děláme správnou věc a pomáháme druhým.

Canisterapie nám zabere pravidelně několik hodin času, je třeba počítat s vyzvednutím a vyvenčením psa, cestou i časem na samotný výkon canisterapie a zamyslet se nad tím, jestli jsme ochotni tento čas věnovat druhým lidem.

Canisterapie je týmová práce

Canisterapeutický tým je tvořený majitelem a jeho psem. Každého psa si majitel ke canisterapii vychovává a trénuje sám. Společně potom navštěvují klienty s nimiž pracují.

Cesta k tomu, abyste se stali dobrým canisterapeutickým týmem není jen pouhé splnění canisterapeutické zkoušky. Není to jen o ovladatelnosti psa a plnění povelů. V canisterapii je stejně důležitý i vzájemný vztah mezi psem a jeho majitelem, vzájemná souhra, porozumění a důvěra, že se na sebe mohou vzájemně spolehnout. Canisterapeutický tým, musí být skutečně „tým“ ne jen pes a jeho majitel.

Jak již bylo zmíněno výše, canisterapie není kynologickým sportem, ale je náročnou prací pro celý tým, pro psa i jeho majitele. V průběhu canisterapie majitel neustále sleduje svého psa, čte jemné signály, které k němu jeho pes vysílá a musí na ně reagovat, umět poznat, kdy pes začíná být unavený, kdy mu daná činnost není příjemná a v takových chvílích umožnit svému psovi odpočinek a relaxaci. Nikdy nenutíme psa, do činností, které dělat nechce, ať už z jakéhokoli důvodu.

Pro samotného psa je canisterapie nesmírně náročnou činností. Nejenže se pes musí v jejím průběhu neustále kontrolovat, být v klidu, reagovat na povely majitele, ale ještě vnímá po celou dobu stav klienta a reaguje i na něj. Po canisterapii rozhodně není vhodné plánovat psovi trénink agility nebo jiné náročné aktivity. Pes si potřebuje dopřát relaxaci a odpočinek, ať už procházku nebo klid v pelíšku.

Historie Canisterapie

Canisterapie byla v naší republice v plenkách i když v některých místech se začínala dostávat do podvědomí obyvatel v devadesátých letech minulého století. Důvod založení canisterapeutické organizace byla televizní ukázka canisterapie v dětském oddělení nemocnice v USA. Bohužel literatura o canisterapii u nás nebyla. Proto jsme myšlenku na canisterapii odložili. Začátkem roku 2002 jsou vypracovány potřebné dokumenty a požádáno o registraci Canisterapeutického svazu na MV. Registrace provedena 4.6.2002. Zájem o zapojeni do svazu je spíše zkušební, protože při poznání náročnosti činnosti mnozí organizaci opouští. Také zájem různých zařízení o canisterapii je mizivý. Neznámá terapie nebudí jistotu. Myslí si, že se jedná o šarlatánství. První canisterapii vyzkoušela Speciální škola v Poličce. Přes těžké začátky se členská základna rozšiřuje a to o zájemce z celé republiky. To již na Poličku bylo moc a tak se postupně vytvořily canisterapeutické skupiny. Praha, Brno, Náchod, Svitavy, Polička, Třebíč, Ústí nad Orlicí, Kladno a Opava. Další skupiny Nové Město na Moravě, Děčín, Ostrava končí po krátké době z různých důvodů. Svaz se opět rozdělil na přelomu let 2007 a 2008 a to na tři občanská sdružení. Tehdy 18 členů vytvořilo dobře prosperující organizace Canisterapie o.s., dále Kladno s 10ti členy a největším byl CANTES o.s. s 56 členy. Do roku 2011 má CANTES o.s. 112 členů, někteří odcházejí a noví se zase hlásí. Početně je nejsilnější skupina Polička, následuje skupina Brno, Třebíč a Opava. Bohužel i tyto počty jsou nedostatečné a to znamená odříkat zařízením jejích požadavky, i když to je nepříjemné. V dnešní době není mnoho těch, kteří by měli zájem pomáhat různě postiženým. Od kojeneckých ústavů, zařízení pro dětí a mládež, škol, ústavů, stacionářů, nemocnic, zařízení pro seniory a mnoha dalších kde canisterapie pomáhá a nebo by pomáhat mohla.
Také některé canisterapeutické týmy končí činnost z různých důvodů. Nemoc, úmrtí, stáří většinou u psů. Rodinné starosti apod. Je škoda již zacvičených a odborně zdatných canisterapeutických týmů. Každý zájemce si musí předně uvědomit, že priority jsou sociální cítění, láska, pochopení a cit ke klientům.