Benefiční koncert 2018

PRVNÍ ROČNÍK BENEFIČNÍHO KONCERTU 2018

proběhl 10. 6. 2018
v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí

« z 6 »

Za celý team POMOC DOTEKEM bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na akci. Sponzorům mediálním za propagaci v TVS, výlep plakátů i krásný článek v novinách DDK.
Fotografovi Photo Shimi.
Sponzorům, kteří finančně přispěli Zdravotnímu ústavu paliativní a hospicové péče, z.ú. PAHOP a Cantes Brno z.p.s..
Cantes členům, za krásné vystoupení s pejsky.
Kapelám Motýl Band, Sekec, Sory, Rapper Weve a Kumpáni, které odehrály koncert bez nároku na honorář.
Všem přátelům, kteří nás podporují v této činnosti a také při chystání a uklízení na akci.
Našim rodinám za velkou podporu.
Úžasnému zvukaři Ryčimu RECORD Hrdinovi a parádnímu moderátorovi Štěpánu Goišovi.
Letos se vybralo o 10. 800,- Kč více, než minulý rok a
celková částka tento rok byla neuvěřitelných 33. 800,- Kč.
Ještě jednou velké DÍKY VŠEM!
 

   

Záštitu nad benefičním koncertem přebírá pan senátor Ivo Valenta.

Rada Zlínského kraje bere na vědomí dnem 4.6.2018, převzetí záštity paní radní Michaely Blahové nad Benefičním koncertem Pomoc dotekem 2018, konaným dne 10.6.2018.

Pomáhejte s námi

Nultý ročník 2017

NULTÝ ROČNÍK BENEFIČNÍHO KONCERTU

V nultém ročníku 2017 se nám podařilo vybrat krásných
22.000 korun, které putovali na  podporu canisterapie Cantes Brno a domovu pro osoby se zdravotním postižením Bělinka.

4. června 2017 v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí
proběhl Benefiční koncert za doprovodu kapel

TABÁK, KUMPÁNI A SORY,
kteří svá vystoupení odehráli bez nároku na honorář.

Akci provázely dětské hry se psy z organizace Cantes Brno z.p.s. V rámci akce se mluvilo o canisterapii.
Také proběhly praktické ukázky, co dělá pes při návštěvě v nemocnici a další zajímavosti.

Foto-reportáž z nultého ročníku
BENEFIČNÍHO KONCERTU POMOC DOTEKEM

Ještě jednou díky všem, kteří přispěli ať už darem, nebo pomocí s organizací a uskutečněním benefice Pomoc dotekem.

Napsali o nás

Naši patroni

Děkujeme všem, kteří nás podorují a spolupracují s námi.

Záštita nad beneficí 2018:

IVO VALENTA
Senátor Parlamentu
České republiky

PAHOP
Zdravotní ústav paliativní
a hospicové péče, z.ú.,

Uherské Hradiště

CANTES
Brno z.p.s..

Mediální patroni 2018:

 

Grafická, webová a tisková propagace:

Patroni, kteří přispěli finančním darem:

 

 

Kontaktní údaje

Organizace akce a benefice
Nikol Hlavenková

Mobil: +420 737 567 713
E-mail: pomocdotekem@gmail.com
Propagace a marketink
Martina Weverka Peřinková

PODPOŘTE DOBROU VĚC